Predavači

Tehnike aplikacije i sigurnost nekirurških estetskih tretmana (sigurne zone uz praktični rad)

dr. sc. Željko Rotim, univ. mag. med. dent.

Optimiziranje estetskih postupaka – algoritmi tretmana u specifičnim regijama

Minimalno invazivne i nekirurške metode estetske antiaging medicine

Pravne pretpostavke pružanju usluga estetske medicine

Kako unaprijediti poslovanje estetske klinike