Početak programa

Nastavno na epidemiološku situaciju u Hrvatskoj, odluka je da se s programom započne u svibnju 2022. uvodnim predavanjima u prostorima Medicinskog fakulteta Rijeka.

Program će se izvoditi tijekom šest vikenda unutar godine dana.

Program počinje u petak, 20.05.2022. u 14.00 do 18.00 sati, i subotu 21.05.2022. u 10.00 do 18.00 sati.

Ukoliko epidemiološka situacija bude povoljna u planu je termin nastave u lipnju.

O ostalim terminima bit ćete obaviješteni pravovremeno