ODGOVORI – TEST NEKIRURŠKA ESTETSKA MEDICINA “ESTHETIC ACADEMY”

(crveno su netočni odgovori)

PRVI DIO

 1. U KOJE SE SLOJEVE LICA NAJČEŠĆE APLICIRAJU DERMALNI FILERI:
 1. KOŽA
 2. POVRŠINSKI MASNI SLOJ
 3. MIŠIĆI
 4. DUBOKI MASNI SLOJ
 5. KOST
 1. KRVNE ŽILE DONJE TREĆINE LICA SU:
  1. A. MAXILARIS
  2. A. TEMPORALIS
  3. A.FACIALIS
  4. A. LABIALIS
  5. A. MENTALIS
  6. A.SUBMENTALIS
 1. KRVNE ŽILE SREDNJE I GORNJE TREĆINE LICA SU:
  1. A. ANGULARIS
  2. A.TEMPORALIS
  3. A.NASALIS
  4. A.TRANSVERSALIS FACIALIS
  5. A.INFRAORBITALIS
  6. A SUPRATROCHLEARIS
  7. A.SUPRAORBITALIS
  8. A.LABIALIS
  9. A.SUBMENTALIS
 1. FACIJALNA ARTERIJA OGRANAK JE:
  1. VANJSKE KAROTIDNE ARTERIJE
  2. UNUTARNJE KAROTIDNE ARTERIJE
  3. MAKSILARNE ARTERIJE
  4. FACIJALNE ARTERIJE
 1. SMJER TIJEKA ARTERIJE FACIJALIS JE:
  1. SLIČAN JE KOD SVAKOGA ČOVJEKA
  2. SLIČAN JE KOD LJUDI ISTOG SPOLA
  3. SLIČAN JE KOD LJUDE ISTE RASE
  4. IMA PUNO ANATOMSKIH VARIJACIJA
 1. ARTERIJA FACIALIS SE U GORNJEG DIJELU NAZOLABIJALNE BORE NALAZI:
  1. POVRŠINSKI U SUBDERMALNOM SLOJU
  2. DUBOKO U SUPRAPERIOSTALNOM SLOJU
 1. ARTERIJA FACIALIS SE NA DONJEM RUBU MANDIBULE NALAZI:
  1. POVRŠINSKI U SUBDERMALNOM SLOJU
  2. DUBOKO U SUPRAPERIOSTALNOM SLOJU
 1. KOLUMELARNE ARTERIJE OGRANAK SU:
  1. FACIJALNE ARTERIJE
  2. GORNJE LABIJALNE ARTERIJE
  3. DORZALNE NAZALNE ARTERIJE
  4. ANGULARNE ARTERIJE
 1. NAZALNA VASKULARIZACIJA POVEZANA SA:
  1. VANJSKOM KAROTIDNOM ARTERIJOM
  2. UNUTARNJOM KAROTIDNOM ARTERIJOM
  3. VANJSKOM I UNUTARNJOM KAROTIDNOM ARTERIJOM
  4. NIŠTA OD NAVEDENOGA
 1. LABIJALNE ARTERIJE SU:
  1. OGRANAK FACIJALNE ARTERIJE
  2. OGRANAK JE UNUTARNJE KAROTIDNE ARTERIJE
  3. OGRANAK JE MAKSILARNE ARTERIJE
  4. OGRANAK JE POVRŠINSKE TEMPORALNE ARTERIJE
 1. POVRŠINSKA TEMPORALNA ARTERIJA JE OGRANAK
  1. MAKSILARNE ARTERIJE
  2. VANJSKE KAROTIDNE ARTERIJE
  3. UNUTARNJE KAROTIDNE ARTERIJE
  4. FACIJALNE ARTERIJE
 1. DUBOKA TEMPORALNA ARTERIJA JE OGRANAK:
  1. MAKSILARNE ARTERIJE
  2. VANJSKE KAROTIDNE ARTERIJE
  3. UNUTARNJE KAROTIDNE ARTERIJE
  4. FACIJALNE ARTERIJE
 1. SMAS (POVRŠINSKI MUSKULOAPONEUROTIČNI SLOJ) SPAJA SE PREMA VRATU SA:
  1. DUBOKOM CERVIKALNOM FASCIJOM
  2. PLATIZMOM
  3. PRELAZI U DUBOKI MASNI SLOJ VRATA
  4. NIJE POVEZANA S STRUKTUROM VRATA
 1. MASNI SLOJEVI LICA:
  1. SASTOJE SE OD JEDNOG DIJELA
  2. PODIJELJENI SU U ODJELJKE
  3. GOTOVO DA IH NEMA NA LICU
 1. GDJE JE KOŽA LICA NAJTANJA:
  1. BRADA
  2. VRH NOSA
  3. GLABELA
  4. DONJI KAPAK I SUBORBITALNO PODRUČJE
 1. KOLIKO SLOJEVA IMA KOŽA?
  1. 1
  2. 2
  3. 3
 1. KOJE OD NABROJANIH TKIVA IMA NAJVIŠI POSTOTAK HIJALURONSKE KISELINE:
  1. KOŠTANO TKIVO
  2. MASNO TKIVO
  3. KOŽA
 1. U KOJEM SLOJU KOŽE SE NALAZI HIJALURONSKA KISELINA:
  1. DERMIS
  2. SMAS
 1. SREDIŠNJI DIO LICA IMA JEDAN MASNI SLOJ:
  1. DA
  2. NE
 1. POVRŠNI MASNI SLOJ LICA NALAZI SE:
  1. DUBOKO ISPOD SMAS -a
  2. IZMEĐU DERMISA I SMAS – a
  3. NE POSTOJI
 1. SOOF JE DUBOKI MASNI SLOJ:
  1. DA
  2. NE
 1. DUBOKI MASNI SLOJEVI SU:
  1. STATIČNI
  2. MOBILNI
 1. SVI SE DUBOKI MASNI SLOJEVI RESORBIRAJU TIJEKOM STARENJA:
  1. DA
  2. NE
 1. POVRŠINSKI MASNI SLOJEVI SU:
  1. STATIČNI
  2. MOBILNI
 1. KOJI POVRŠINSKI MASNI SLOJE SREDNJEG DIJELA LICA TIJEKOM STARENJA HIPERTROFIRA I REDISTRIBUIRA:
  1. NAZOLABIJALNI
  2. MEDIJALNI
  3. SREDNJI
  4. LATERALNI
 1. U POVRŠINSKE MASNE ODJELJKE LICA UBRAJAJU SE:
  1. SOOF
  2. NAZOLABIJALNI MASNI ODJELJAK
  3. MEDIJALNI MASNI ODJELJAK
  4. SREDIŠNJI MASNI ODJELJAK
  5. LATERALNI MASNI ODJELJAK
 1. KOJI NISU MIŠIĆI PODIZAČI GORNJE USNE:
  1. M. ZIGOMATICUS MINOR
  2. M. ZIGOMATICUS MAIOR
  3. M. LEVATOR LABII SUPERIORIS ALAEQE NASI
  4. M. MASSETER
  5. M. ORBICULARIS OCULI
 1. KOJE MIŠIĆI NE PRIPADAJU NAZALNOJ MUSKULATURI:
  1. PROCERUS
  2. DEPRESSOR SEPTI NASI
  3. NASALIS
  4. CORUGATOR SUPERCILII
 1. NA ŠTO SE FRONTALNI MIŠIĆI VEŽU U SVOM GORNJEM DIJELU:
  1. GALEA APONEUROTICA
  2. M. ORBICULARIS OCULI
  3. M. ZIGOMATICUS MINOR
 1. KOJI MIŠIĆI NE PRIPADAJU PODIZAČIMA GORNJE USNE:
  1. M. LEVATOR ANGULI ORIS
  2. M. ZIGOMATICUS MAJOR
  3. M. ZIGOMATICUS MINOR
  4. RISORIUS
 1. MIŠIĆI DONJE TREĆINE LICA SU:
  1. M. ORBICULARIS OCULI
  2. M.MENTALIS
  3. M.DEPPRESOR ANGULI ORIS (DAO)
  4. M.DEPRESSOR LABII INFERIORIS
  5. M. MASSTER
 1. KOJE OD OVIH KOSTI NE PRIPADAJU ORBITALNOM OBODU:
  1. MAKSILARNA KOST
  2. FRONTALNA KOST
  3. MANDIBULA
  4. ZIGOMATIČNA KOST
 1. NA KOLIKO SE HORIZONTALNIH DIJELOVA DIJELI LICE PRILIKOM ESTETSKE ANALIZE:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
 1. GORNJA GRANICA DONJE TREĆE JE:
  1. SUBNAZION
  2. KUPIDOV LUK
  3. TRIHION
  4. DONJI RUB ORBITE
 1. NAZOLABIJALNE BORE:
  1. PRIPADAJU SREDNJOJ TREĆINI LICA
  2. PRIPADAJU DONJOJ TREĆINI LICA
  3. NALAZE SE IZMEĐU SREDNJE I DONJE TREĆE LICA
  4. NIŠTA OD NAVEDENOGA
 1. IDEALAN NAZOLABIJALNI KUT JE:
  1. 85 ° – 105 °
  2. 45 °- 65 °
  3. 120 °- 130 °
 1. POGONION JE:
  1. MANDIBULARNI KUT
  2. NAJIZBOČENIJA TOČKA MANDIBULARNE SIMFIZE
  3. GORNJI RUB ČELA
  4. PREDNJA RUB NOSA
 1. IDEALAN OMJER IZMEĐU GORNJE I DONJE USNE U BIJELACA JE:
  1. 1: 1
  2. 1 : 1,6
  3. 1: 2
 1. INERVACIJA GORNJE USNE POTJEČE OD:
  1. MENTALNOG ŽIVCA
  2. ZIGOMATICOFACIALNOG ŽIVCA
  3. INFRAORBITALNOG ŽIVCA
  4. BUKALNOG ŽIVCA
 1. MENTALNI ŽIVAC JE TERMINALNI OGRANAK:
  1. FACIJALNOG ŽIVCA
  2. INFRAORBITALNOG ŽIVCA
  3. LINGVALNOG ŽIVCA
  4. DONJEG ALVEOLARNOG ŽIVCA
 1. PODOČNJAKE ČINE:
  1. INFRAORBITLNA UDUBINA I PALPEBROMALARNI UTOR
  2. TAMNI KRUGOVI ISPOD OČIJU
  3. UTOR KOJI SE PROTEŽE OD MEDIJALNOG KANTUSA PREMA SREDNJEM OBRAZU (MIDCHEEK GROOVE)
 1. ZAŠTO NASTAJU PODOČNJACI:
 1. ZBOG RESORPCIJE INFRAORBITALNOG MASNOG SLOJA
 2. ZBOG RESORPCIJE DONJEG RUBA ORBITE
 3. ZBOG POPUŠTANJA TENZIJE ORBITALNOG LIGAMENTA
 4. SVI ODGOVORI SU TOČNI
 1. SOOF SE SASTOJI IZ:
 1. 1 DIJELA
 2. 2 DIJELA
 3. 3 DIJELA
 1. ZAŠTO NASTAJE UTOR SREDIŠNJEG DIJELA OBRAZA (MIDCHEEK GROVE):
 1. ZBOG RESORPCIJE INFRAORBITALNOG MASNH SLOJEVA
 2. ZBOG SLABLJENJA TENZIJE ZIGOMATIČNOG LIGAMENTA
 3. ZBOG ELASTOZE KOŽE
 4. ZBOG JAČANJA TENZIJE M. MASSETER
 1. DONJU ČELJUST KARAKTERIZIRAJU DVIJE FIKSNE TOČKE:
 1. HVATIŠTE MANDIBULARNOG I PAROTIDO-MASETERIČNOG LIGAMENTA
 2. HVATIŠTE ZIGOMATIČNOG I ORBITALNOG LIGAMNETA
 3. HVATIŠTE GORNJEG I DONJEG BUKOMAKSILARNOG LIGAMENTA
 1. ČELJUSNI MASNI SLOJ SE POVEĆAVA TIJEKOM STARENJA:
 1. DA
 2. NE
 1. U REGIJI BRADE POSTOJE DVA MASNA SLOJA:
 1. DA
 2. NE
 1. NABROJITE MIŠIĆE U KOJE SE APLICIRA BOTOX U REGIJI GORNJE TREĆINE LICA:
 1. M.FRONTALIS
 2. M.TEMPORALIS
 3. M. PROCERUSS
 4. M.CORRUGATOR SUPERCILI
 5. M ORBICULARIS OCULI

DRUGI DIO

  1. PRIRODNA HIJALURONSKA KISELINA (HK) JE:
 1. POLISAHARID
 2. BJELANČEVINA
 3. VITAMIN
  1. PRIRODNA HK SE RAZGRAĐUJE U KOŽI U ROKU:
 1. 2 DANA
 2. 20 DANA
 3. 2 MJESECA
  1. ODABERITE TOČNE ODGOVORE:
 1. HK RASTVARA ENZIM HIJALURONIDAZA
 2. HK SE SASTOJI IZ TRODIMENZIONALNIH VISOKO ELASTIČNIH LANACA KOJI ČINE DINAMIČNU MOBILNU MREŽU
 3. LANCI PRIRODNE HK KOJA SE NALAZI U KOŽI MEĐUSOBNO SU POVEZANI SA BDDE
 4. LANCI PRIRODNE HK KOJA SE NALAZI U KOŽI MEĐUSOBNO SU POVEZANI POMIČNIM VODIKOVIM VEZAMA
  1. PORIJEKLO HK U DERMALNIM FILERIMA UGLAVNOM JE BAKTERIJSKOG PORIJEKLA:
 1. DA
 2. NE
  1. NAJVAŽNIJE SVOJSTVO HK JE:
 1. VELIKA SPOSOBNOST VEZANJA VODE, DAVANJE KOŽI ELASTIČNOST, SJAJ I VLAŽNOST
 2. VEŽE ZA SEBE MASTI, ALKOHOLE I TOKSINE
  1. BOTULINUM TOKSIN TIPA A JE DERIVAT KOJE BAKTERIJE?
 1. STREPTOCOCCUS VIRIDANS
 2. HAEMOFILUS INFLUENZAE
 3. CLOSTRIDIUM BOTULINUM
 4. STAPHILOCOCCUS AUREUS
  1. BOTULINUM TOKSIN TIPA A SE U ESTETSKIM TRETMANIMA LICA NAJVIŠE KORISTI U:
 1. TRETMANIMA GORNJE TREĆINE LICA
 2. TRETMANINA SREDNJE TREĆINE LICA
 3. TRETMANIMA DONJE TREĆINE LICA
  1. BOTULINUM TOKSIN TIPA A SE APLICIRA U:
 1. KOŽU
 2. MASNE SLOJEVE
 3. MIŠIĆE
 4. KOST
  1. BOTULINUM TOKSIN TIPA A SE PRILIKOM PRIPREME RAZRJEĐUJE:
 1. NATRIJEVIM HIPOKLORITOM
 2. DESTILIRANOM VODOM
 3. FIZIOLOŠKOM OTOPINOM
 4. VODIKOVIM PEROKSIDOM
  1. STARENJE LICA NIJE UZROKOVANO:
 1. PROMJENAMA KOŽE
 2. PROMJENAMA SLUZNICA
 3. PROMJENAMA POTKOŽNOG TKIVA
 4. PROMJENAMA MIŠIĆNOG TKIVA
 5. PROMJENAMA U KOŠTANOJ GRAĐI
  1. DUBINA INJICIRANJA ODREĐUJE SE PREMA:
 1. INDIKACIJI
 2. SPRETNOSTI LIJEČNIKA
 3. BRZINI APLIKACIJE
 4. VISKOZITETU PREPARATA
  1. PRILIKOM INJEKCIJSKIH TRETMANA DERMALNIM FILERIMA PRIMJENA KANILA SMATRA SE SIGURNIJOM NEGO PRIMJENA IGALA:
 1. DA
 2. NE
  1. NAJČEŠĆE TEHNIKE APLIKACIJE DERMALNIH FILERA U USNE SU:
 1. KRIŽNA
 2. LINEARNA
 3. SLOJEVITA
 4. BOLUS
 5. LEPEZASTA
  1. NAVEDITE NAJMANJE TRI TIPIČNE PROMJENE NA SREDNJEM I GORNJEM DIJELU LICA TIJEKOM PROCESA STARENJA:
  1. NAVEDITE NAJMANJE TRI TIPIČNE PROMJENE NA DONJEM DIJELU LICA TIJEKOM PROCESA STARENJA:
  1. KOJA REOLOŠKA SVOJSTVA MORAJU IMATI DERMALNI FILERI KOJI SE KORISTE U PRILIKOM ESTETSKIH TRETMANA LICA:
 1. OTPORNOST NA PRITISAK
 2. OTPORNOST NA RASTEZANJE
 3. OTPORNOST NA TORZIJU
 4. OTPORNOST NA SMICANJE
  1. NAVEDITE NAJMANJE DVIJE REGIJE LICA U KOJIMA BISTE KORISTILI VRLO VISKOZNI PREPARAT VELIKE OTPORNOSTI NA PRITISAK I MALE SPOSOBNOSTI RASTEZANJA:
  1. NAVEDITE NAJMANJE DVIJE REGIJE LICA U KOJIMA BISTE KORISTILI PREPARAT MALE VISKOZNOSTI SA MALOM OTPORNOSTI NA PRITISAK I VELIKOM SPOSOBNOSTI RASTEZANJA:
  1. NAVEDITE NAJMANJE DVIJE REGIJE LICA U KOJIMA BISTE KORISTILI PREPARAT SREDNJEG VISKOZITETA, UMJERENE OTPORNOSTI NA PRITISAK I SPOSOBNOSTI RASTEZANJA:
  1. KOJE SU OPASNE ZONE LICA U KOJIMA NAJČEŠĆE DOLAZI DO NEKROZE:
 1. NAZOLABIJALNA REGIJA
 2. GLABELLA
 3. M.ORBICULARIS ORIS
 4. CANALIS INFRAORBITALIS
 5. N.MANDIBULARIS
 6. REGIJA NOSA
  1. ASPIRIRANJE PRIJE INJICIRANJA DERMALNOG FILERA POTPUNO JE SIGURAN POSTUPAK KOJI PRUŽA 100% ZAŠTITU OD VASKULARNE OPSTRUKCIJE:
 1. DA
 2. NE
  1. NAVEDITE NAJMANJE PET MOGUĆIH KOMPLIKACIJA PRILIKOM KORIŠTENJA DERMALNIH FILERA:
  1. NAVEDITE NAJMANJE TRI MOGUĆE KOMPLIKACIJE PRILIKOM KORIŠTENJA NEUROTOXINA U ESTETSKIM INDIKACIJAMA:
  1. KAKO BISTE LIJEČILI PROBLEM NASTANKA NODULA (ČVORIĆA) NAKON APLIKACIJE DERMALNOG FILERA:
  1. KAKO BISTE LIJEČILI PROBLEM NASTANKA HEMATOMA I OTICANJA NAKON ESTETSKOG TRETMANA?
  1. KAKO BISTE LIJEČILI PROBLEM NASTANKA TYNDALOVOG EFEKTA?
  1. KAKO BISTE LIJEČILI PROBLEM NASTANKA MALARNOG EDEMA?
  1. KOJI SU PRVI ZNAKOVI NEKROZE KOŽE KAO KOMPLIKACIJE PRILIKOM APLIKACIJE DERMALNIH FILERA?
  1. KAKO SE PRIPREMA HIJALURONIDAZA ZA LIJEČENJE KOMPLIKACIJE NASTANKA NODULA:
 1. PROTOKOL VISOKOG RAZRJEĐENJA I NISKE KONCENTRACIJE – 1500 I.J. U 4 ML FIZIOLOŠKE OTOPINE
 2. PROTOKOL NISKOG RAZRJEĐENJA I VISOKE KONCENTRACIJE – 1500 I.J. U 1 ML FIZIOLOŠKE OTOPINE
  1. KAKO SE PRIPREMA HIJALURONIDAZA ZA LIJEČENJE KOMPLIKACIJE NASTANKA NEKROZE TKIVA:
 1. PROTOKOL VISOKOG RAZRJEĐENJA I NISKE KONCENTRACIJE – 1500 I.J. U 4 ML FIZIOLOŠKE OTOPINE
 2. PROTOKOL NISKOG RAZRJEĐENJA I VISOKE KONCENTRACIJE – 1500 I.J. U 1 ML FIZIOLOŠKE OTOPINE