Opće informacije

NAZIV PROGRAMA

AESTHETIC ACADEMY – PROGRAM EDUKACIJE NEKIRURŠKE ESTETSKE MEDICINE

NOSITELJ PROGRAMA

MEDICINSKI FAKULTET RIJEKA – KATEDRA ZA SPORTSKU I REHABILITACIJSKU MEDICINU – prof. dr. sc. Viktor Peršić

MEDICAL ESTHETIC INSTITUTE – doc. dr. sc. Željko Rotim, DMD, predsjednik i voditelj programa Aesthetic Academy

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA
Program u trajanju od 120 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom tijekom šest vikenda unutar godine dana. Programom je određeno izvođenje sadržaja pojedinih nastavnih cjelina nastavnog plana i programa: teorijske nastave u trajanju od 80 sati, vježbovne nastave u trajanju od 40 sati.

STRUKTURA PROGRAMA

Predavanja i seminari