Kontakt

Sve informacije vezane uz izvedbeni dio programa možete dobiti na:
info@mei.eu.hr ili na zezarotim@gmail.com

Sve informacije vezane uz administraciju i školarinu:
Petra Volf Žiković
Sveučilište u Rijeci – Medicinski fakultet
petra.volf.zikovic@uniri.hr
tel/fax: 051/584-805