Pozdravno pismo

Temeljni razlog pokretanja programa cjeloživotnog obrazovanja

„Aesthetic Academy“  u suradnji Medicinskog fakulteta Rijeka (MEDRI) i Medical Esthetic Instituta (MEI) je prepoznata potreba za usavršavanjem primjene medicinskih postupaka  nekirurških i minimalno invazivnih metoda estetske medicine kao i njezine, nove, brzo rastuće grane, nazvane „anti-aging“ estetska medicina.

Program u trajanju od godinu dana namjenjen je doktorima medicine i doktorima dentalne medicine iz Republike Hrvatske ali i svijeta, jer postoji mogućnost izvođenja programa na engleskom jeziku.

Predavanja će biti organizirana tijekom šest vikenda u godinu dana nakon čega polaznici dobivaju diplomu o završenom programu Aesthetic Academy izdan od strane od Medicinskog fakulteta Rijeka i Medical Esthetic Instituta.

Svi mi danas živimo u svijetu u kojemu je estetika apsolutni imperativ. Statistike pokazuju da je u zadnjih deset godina trend porasta minimalno invazivnih i nekirurških metoda estetike lica i tijela u velikom porastu i čine čak 70% svih estetskih zahvata.

Potreba za cjeloživotnim obrazovanjem nekirurške estetske „anti- aging“ medicine ukazala se i zbog brzog razvoja potpuno novih protokola liječenja ovim metodama. Oni su temeljeni na novim znanjima koja omogućavaju bolje razumijevanje anatomskih struktura lica i tijela, kao i znanjima koja omogućavaju razvoj i usavršavanje novih tehnika primjene tih metoda.

Kako bi se osigurala učinkovitija primjena nekirurških i minimalno invazivnih metoda  estetske „anti-aging“ medicine ovaj suvremeni program obuhvaća detaljna teorijska znanja i vještine primjene različitih metoda i  strategija postupaka u estetskoj medicini.  Nakon teorijskog dijela pristupa se  praktičnom usavršavanju  tehnika i metoda u organiziranim radionicama koje omogućavaju neposrednu primjenu specifičnih znanja i vještina kroz planiranje, provedbu i evaluaciju tehnika.

Polaznici će razviti sposobnosti pravilne evaluacije potreba pacijenata, a time i mogućnosti dobrog planiranja i upravljanja liječenjem koji će osigurati uspješan medicinski zahvat bez opasnosti po zdravlje pacijenta.

Dobivene kompetencije ojačat će kvalitetu provedbe i povećanje sigurnosti njihove primjene, kvalitetnija liječenje mogućih neželjenih posljedica, odnosno menadžment komplikacija koje su moguće i česte. Akumulacija znanja u području estetske medicine nudi bolje ishode tretmana ali i veću sigurnost korisnicima usluga kao i svima onima koji te metode primjenjuju.

doc. dr. sc. Željko Rotim, DMD, predsjednik i voditelj programa Aesthetic Academy


Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med


“Aesthetic Academy” program cjeloživotnog obrazovanja

Medicinski fakultet i Medical Esthetic Institute

 

Senat Sveučilišta u Rijeci odobrio je Medicinskom fakultetu pokretanje novog programa cjeloživotnog obrazovanja »Nekirurška estetska medicina – Aesthetic Academy«.

Riječ je o programu čiji je nositelj Medicinski fakultet Rijeka (MEDRI) i Medical Esthetic Institute (MEI). Program se provodi u suradnji i uz podršku Hrvatskog društva za estetsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora, South East Europe Facial Aesthetic Sociaty i Specijalna bolnica Thalassotherapia Opatija.

Završetkom programa stječe se 12 ECTS bodova, a uvjeti upisa su završen studij Medicine ili Dentalne medicine. Temeljni razlog pokretanja programa je prepoznata sve veća potreba za usavršavanjem primjene medicinskih postupaka nekirurških i minimalno invazivnih metoda estetske medicine, nove i brzo rastuće grane, nazvane i »anti-aging« estetska medicina.

Obzirom da je upisna kvota ograničena zbog kvalitetnijeg izvođenja programa, preliminarne prijave moguće su već sada na web stranici Medical Esthetic Instituta.

Novi program MEDRI i MEI – “Aesthetic Academy”, obuhvaća detaljna znanja i vještine teorijske i praktične primjene različitih metoda i strategija postupaka u estetskoj medicini. Dobivene kompetencije ojačat će kvalitetu provedbe i sigurnost tretmana kao i bolju kontrolu i liječenje mogućih komplikacija izazvanih takvim tretmanima. Polaznici će razviti sposobnosti pravilne evaluacije potreba pacijenata. Program je namijenjen svim doktorima medicine i doktorima dentalne medicine koji nemaju specijalističko usavršavanje u ovom području, ali i doktorima sa završenim specijalističkim usavršavanjem koji žele dodatno unaprijediti i usavršiti svoja znanja i vještine u ovom području.

Pored rasprostranjenosti, potreba za cjeloživotnim programom nekirurške estetske »anti- aging« medicine ukazala se i zbog brzog razvoja potpuno novih protokola liječenja ovim metodama, temeljenih na novim znanjima koja omogućavaju bolje razumijevanje anatomskih struktura lica i tijela na kojima se navedene metode primjenjuju kao i znanjima koja omogućavaju razvoj i usavršavanje novih tehnika primjene tih metoda. Kao važan suvremeni iskorak u primjeni tih metoda, ističe se povećanje sigurnosti njihove primjene, kvalitetnije liječenje mogućih neželjenih posljedica, odnosno menadžment komplikacija koje su moguće i česte.

Akumulacija znanja u području antiaging estetske medicine, osobito znanje anatomije,  nudi bolje ishode tretmana, ali i veću sigurnost korisnicima usluga kao i svima onima koji te metode primjenjuju.