Detaljne informacije

CIJENA PROGRAMA – 3000 EUR

TEORIJSKI DIO:

 • Anatomske regije lica
 • Struktura i funkcija kože, potkožnih masnih tkiva, mišića, krvožilnog, nervnog i limfnog sustava, retinirajućih ligamenata, vezivnih tkiva i kosti
 • Analiza procesa starenja i mogućnosti „anti-aging“ tretmana
 • Sigurnost nekirurških estetskih tretmana
 • Upravljenje komplikacijama prilikom upotrebe nekirurških estetskih tretmana
 • Analiza očekivanja pacijenata (all face assessment)
 • Pristup za optimalnu rejuvenaciju lica (all face treatment)
 • Nekirurški „anti-aging“ estetski tretmani gornje, srednje i donje trećine lica
 • Sastav i mehanizam djelovanja injektibilnih filera i Botulinum Toxina Tipa A
 • Optimiziranje estetskih postupaka – algoritmi tretmana u specifičnim regijama
 • Estetski „anti-aging“ tretmani primjenom metoda PRP, mezoterapije, mezoniti i ostalih metoda
 • Nekirurški „anti-aging“ estetski tretmani tijela medicinskim uređajima (Laseri, Radiofrekvencijski uređaji,Ultrazvuk)
 • Pravne pretpostavke pružanju usluga estetske medicine
 • Kako unaprijediti poslovanje estetskih klinika
 • Marketing estetske klinike

PRAKTIČNI DIO:

 • Tehnike aplikacija nekirurških metoda estetske medicine
 • Prikaz sigurnih zona aplikacije:
 • Globalni pristup
 • Gornja trećina lica
 • Srednja trećina lica
 • Donja trećina lica
 • Ostale regije

Ispit stečenih znanja i vještina

UVJET UPISA PROGRAMA

Završen diplomski studij Medicine ili Dentalne medicine

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
Po završetku programa polaznici će biti sposobni:

 • razumjeti osnovne koncepte analize pacijenta – procijeniti stanje i potrebe klijenata za primjenom neinvazivnih kozmetoloških, antiageaing i estetskih postupaka za njegu lica i tijela
 • savjetovati klijenta prilikom odabira postupaka
 • pripremiti klijenta te sukladno ovlastima i provesti neinvazivne kozmetološke, antiageaing i estetske postupke za njegu lica i tijela
 • razumjeti metode korištenja tehnika primjena nekirurških metoda estetske medicine
 • definirati kvalitetu ostvarenog znanja i cjelovitost programa kroz završni ispit
 • kritički pregledati dokaze o učinkovitosti programa
 • razumjeti važnost evaluacije primjene novih znanja estetskoj medicini
 • znanje i razumjevanje anatomskih struktura u specifičnim područijima primjena nekirurških metoda estetske medicine
 • znanje i razumjevanje korištenja sigurnih metoda liječenja kod primjena nekirurških metoda estetske medicine
 • uspješno profesionalno komunicirati i profesionalno pristupati klijentu
 • poštivati pravne propise koji reguliraju područje rada
 • znanje i razumjevanje pri menadžmentu komplikacija kod primjena nekirurških metoda estetske medicine – prevenirati pojavu komplikacija, a u slučaju pojave primjereno reagirati
 • praktični rad kroz hands on module za izradu plana terapije i primjene analize pacijenta
 • praktični rad kroz hands on module za izradu plana terapije i primjene injekcijskih i ostalih nekirurških metoda na pacijentu
 • pokazati sposobnost kritičkog vrednovanja kvalitete provedbe programa, uključujući adekvatnost prilagodbe i cjelovitost programa
 • koristiti digitalne mreže u svakodnevnom radu
 • profesionalno se razvijati