CV – prof. dr. sc. ROMANA JERKOVIĆ, dr. med.

Radno iskustvo

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Anatomija
Pročelnica Zavoda za anatomiju

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Anatomija
Redovita profesorica u trajnom zvanju
Predavanja i ostali oblici nastave, mentorstva

2010 – 2015.
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Anatomija
Redovita profesorica
Predavanja i ostali oblici nastave, mentorstva

2003 – 2010.
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Anatomija
Izvanredna profesorica
Predavanja i ostali oblici nastave, mentorstva

1998 – 2003.
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Anatomija
Docentica
Predavanja i ostali oblici nastave, mentorstva

Obrazovanje i usavršavanje

 1. – 1997.

Institut za biologiju Sveučilišta u Padovi
Doktorski studij, smjer „Molekularna biologija i patologija stanice“
Doktorica znanosti

1997.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Molekularna biologija skeletnog mišića
Doktorica biomedicinskih znanosti

 1. -1991.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Poslijediplomski studij, smjer „Klinička patofiziologija“
Magistrica biomedicinskih znanosti

 1. – 1989.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Studij Medicine
Doktorica medicine

Vještine i kompetencije

 • Hrvatski
 • Engleski (u pismu i govoru)
 • Talijanski (u pismu i govoru)

Pregled aktivnosti

 • – 2019. Zastupnica u Hrvatskom saboru, predsjednica Odbora za međuparlamentarnu suradnju
 • – 2015. Zastupnica u Hrvatskom saboru
 • – 2014. Predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb
 • – 2009. Zamjenica gradonačelnika grada Rijeke
 • – 2009. Članica Poglavarstva grada Rijeke zadužena za zdravstvo i socijalnu politiku
 • – članica Helsinki grupe za pitanja spolne ravnopravnosti u znanosti pri Europskoj komisiji
 • – Predsjednica Upravnog vijeća Thalassotherapia Opatija
 • – Članica Upravnog vijeća bolnice Lovran
 • – Predsjednica Savjeta za zdravlje PGŽ
 • – 2009. Članica Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo
 • – 2004. Predsjednica Upravnog vijeća Doma za odgoj mladeži Rijeka